Thông tin Trả góp
+84 931 901 999 phuongtranmobile138hamnghi@gmail.com

Lãi suất ưu đãi thấp nhất hiện tại: 1%, 0% . Thủ tục đơn giản: CMND + BLX/ SHK . Trả góp chỉ cần trả trước 10% . 10 phút có kqua và ring máy về ngay trong 3s sau nhé!

A.NHỮNG NGƯỜI ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ MUA ĐIỆN THOẠI TRẢ GÓP
- Tuổi từ 20 - 60 (tính theo ngày tháng năm sinh trên chứng minh nhân dân).
- Chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng (15 năm tính từ ngày cấp).
- Hộ khẩu (người mua hàng phải có tên trong hộ khẩu).
- Công ty tài chính chỉ kiểm tra xong và gửi lại không giữ bất cứ giấy tờ gì của khách hàng.

B.QUY ĐỊNH VỀ TRẢ GÓP HÀNG HÓA
1. Hướng dẫn thủ tục cho Khách Hàng mua hàng trả góp với Đối Tác 
a. Quý Khách Hàng có nhu cầu mua hàng trả góp, trả chậm có thể tự do lựa chọn và sử dụng dịch vụ của bất kỳ bên cung cấp dịch vụ, sản phẩm (“Đối Tác”) trả góp, trả chậm hoặc các dịch vụ, sản phẩm tài chính tương tự (“Dịch Vụ”).
b. Phương Trần Mobile là bên cung cấp dịch vụ nhập liệu cho Đối Tác. Phương Trần Mobile hỗ trợ Đối Tác thực hiện một số công việc như thu thập thông tin, nhập liệu, và hướng dẫn Khách Hàng ký hợp đồng với Đối Tác theo mẫu quy định tại Mục 3.
c. Phương Trần Mobile được ủy quyền cung cấp hóa đơn và chi tiết sản phẩm bán của khách hàng cho đối tác trả góp.
2. Bảo mật thông tin cá nhân
a. Khách Hàng đồng ý để cung cấp thông tin cá nhân cho Phương Trần Mobile để sử dụng Dịch Vụ bằng việc xác nhận mã OTP như sau: sau khi hợp đồng đã ký giữa Khách Hàng và Công ty Tài Chính thanh lý
- Khách Hàng đăng ký sử dụng Dịch Vụ bằng số điện thoại đang sử dụng.
- Phương Trần Mobile gửi mã OTP vào số điện thoại mà Khách Hàng đã đăng ký nhằm xác định Khách Hàng là người sử dụng của số điện thoại trên.
- Khách Hàng cung cấp mã OTP cho Phương Trần Mobile.
Để làm rõ nội dung này, thông tin cá nhân của có nghĩa là bất kỳ dữ liệu nào có liên quan đến một cá nhân, dù đúng hay sai, và có thể giúp nhận dạng được cá nhân cụ thể hoặc không thể nhận dạng (“Thông Tin Cá Nhân”).
b. Phương Trần Mobile thu thập Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng để sử dụng và chuyển giao cho Đối Tác. Tong khả năng của mình, Phương Trần Mobile chủ động thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ Thông Tin Cá Nhân tránh khỏi việc bị lạm dụng, mất mát, thay đổi, tiết lộ, mua lại hoặc truy cập trái phép. Tuy nhiên, Phương Trần Mobile không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng Thông Tin Cá Nhân được đảm bảo an toàn một cách tuyệt đối và không đảm bảo việc sử dụng thông tin của Đối Tác. Phương Trần Mobile không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép Thông Tin Cá Nhân, đặc biệt là sau khi thông tin cá nhân đã được chuyển giao cho Đối Tác. Trong phạm vi pháp luật cho phép, thông tin cá nhân mà Khách Hàng cung cấp có thể được tiết lộ cho các mục đích đã nêu trong chính sách này đối với những đối tượng sau:
- Các công ty liên kết của Phương Trần Mobile hoặc các chi nhánh và nhân viên để cung cấp nội dung, thông tin hoặc phản hồi cho Khách Hàng hoặc cho Phương Trần Mobile;
- Các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp của Phương Trần Mobile như kiểm toán viên, cố vấn tài chính và luật sư;
- Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và các cơ quan có thẩm quyền khác để đảm bảo việc tuân thủ pháp luật;
- Bất kỳ bên nào khác mà Khách Hàng cho phép chúng tôi tiết lộ Thông tin cá nhân của mình.
c. Phương Trần Mobile được miễn trừ và Khách Hàng phải tự chịu trách nhiệm trong trường hợp Đối Tác tiết lộ Thông Tin Cá Nhân cho bên thứ ba khác trái mục đích mong muốn của Khách Hàng. 
d. Khách Hàng vui lòng liên hệ với Phương Trần Mobile trong trường hợp: (i) Khách Hàng thay đổi thông tin cá nhân đã cung cấp cho Phương Trần Mobile; hoặc (ii) Khách Hàng muốn hủy thông tin cá nhân đã cung cấp sau khi hợp đồng đã ký giữa Khách Hàng và Đối Tác đã thanh lý

Trân trọng !